Systeembeheer
Netwerken
 
Home-> Netwerken -> Referenties - Berger Scholen Gemeenschap


REFERENTIES

 
BSG vooruitstrevend in ICT

Leerlingen werken via draadloos netwerk Download PDF
ICT neemt een enorme vlucht binnen het onderwijs. De Berger Scholen Gemeenschap (BSG) is een heuse ‘hotspot’: al twee jaar wordt gewerkt met een draadloos netwerk. ,,Dit overtreft alle verwachtingen: op piekmomenten maken 250 leerlingen met hun laptop, mobiel of pc tegelijkertijd gebruik van het netwerk en internet. In het schoolgebouw en op de buitenplaats. En dat zonder problemen. NC-systems heeft dit voor ons gerealiseerd’’, blikt BSG-systeembeheerder Paul van Rutten terug.
 
De BSG is met ruim 800 vmbo-, havo- en atheneumleerlingen een kleinschalige school in een groene en veilige omgeving. ,,De sfeer is goed en iedereen kent elkaar. Wat onze school extra bijzonder maakt zijn de kunstzinnige vakken die we bieden, zoals tekenen en schilderen, handvaardigheid, textiel, muziek en drama. Bovendien zijn we ook wat ICT betreft zeer vooruitstrevend.’’

Draadloos netwerk
Sinds 2008 beschikt de school zowel binnen als buiten over een draadloos netwerk, sinds 2000 heeft elke leerling een eigen e-mailadres. ,,Er zijn zo’n 200 vaste computerwerkplekken, waarvan 50 zich bevinden in de mediatheek. Doordat ons draadloze netwerk is aangelegd, gebruiken we nu ook mobiele karren met laptops. Als er in een les computers nodig zijn, dan zorgen we ervoor dat de kar klaar staat. Niet alle lokalen zijn voorzien van aansluitingen. Het trekken van bedrading geeft veel rompslomp en is onveilig. En omdat steeds meer leerlingen op hun eigen laptop willen werken, lag het voor de hand om een draadloos netwerk aan te leggen. Zo heeft iedereen met een pc, laptop of mobieltje overal op school en op het buitenterrein toegang tot het netwerk en internet. Bijkomend voordeel is dat gastdocenten hun eigen laptop kunnen meenemen en direct van ons netwerk kunnen gebruikmaken.’’
 
Plan van aanpak
Voor realisatie van het draadloze netwerk is NC-systems ingeschakeld. ,,Sinds 1991 doet NC voor ons het systeembeheer. Als we vragen hebben, kunnen we altijd bij ze terecht en ondersteunen ze ons prima. Natuurlijk zijn er meerdere aanbieders van draadloze netwerken. Opvallend is echter dat deze partijen zomaar een offerte neerleggen, zonder de situatie ter plaatse gezien te hebben.” NC kwam met een goed plan van aanpak. ,,Gezien de prettige samenwerking in het verleden, lag het voor de hand hen ook nu in te schakelen. Eerst hebben ze serieus gekeken naar de situatie in ons gebouw en alles doorgemeten. Zo is er op sommige plaatsen in het pand veel staal aanwezig. Daar moet je rekening mee houden. Op basis van de metingen is een helder voorstel gedaan voor het aanleggen van tien zogenoemde hotspots. NC heeft al veel jaren ervaring met draadloze netwerken en weet welke apparatuur betrouwbaar is. Na goedkeuring hebben ze het draadloze netwerk aangelegd. NC betrekt je bij de installatie, zodat wij zelf ook begrijpen hoe het werkt. De klus is goed voorbereid en binnen één dag geklaard. De samenwerking verliep heel prettig: eigenlijk net zoals we dat gewend zijn bij hun systeembeheer.’’
 
Transparant
Sterkste punt van de dienstverlening van NC is volgens Van Rutten de transparatie. ,,NC is helder over wat er wordt geleverd en geeft duidelijke uitleg. Daardoor zijn we baas over onze eigen spullen en kunnen we zelfstandig handelen. Natuurlijk hadden we bij een elektronicawinkel zelf een hotspot kunnen kopen en installeren. Maar bij het aanleggen ervan komt toch echt iets meer kijken. Bovendien krijgen we support als het nodig is. Zonder die support zouden we niet zover zijn gekomen.’’
 
Contact
Tel. 0224-551065